Elektrikář Karlovy Vary, Sokolov, Ostrov, Cheb

 • Provádím komplexní elektroinstalační práce v bytových i komerčních objektech.
 • Rekonstrukce původních i montáž nových elektroinstalací.
 • Osazení elektroměrových rozvaděčů, nová přívodní vedení.
 • Vše od konzultace a návrhu řešení, návrhu vhodného osvětlení, přes technickou realizaci, až po zajištění revize a připojení k elektrické síti.

Opravy a připojení

 • Provádím opravy a modifikace stávajících elektroinstalací - například opravy jiskřících zásuvek nebo výměna či přemístění vypínačů...
 • V domácnostech provádím drobné opravy elektrospotřebičů, které opravy svou konstrukcí umožňují (například výměny přívodních kabelů či spínačů u svítidel...).
 • Opravy běžných komerčních spotřebičů, pokud se vůbec vyplatí, vyžadují většinou zásah autorizovaného servisu, vzhledem k potřebě speciálního nářadí či součástek a nutné znalosti konstrukce daného spotřebiče. Na specializovaný servis se obraťte také v případě potřeby opravy ledničky, pračky nebo myčky nádobí.
 • Provádím opravy vybraných profi kuchyňských spotřebičů v gastro provozech, včetně zajištění náhradního dílu - výměny termostatů, topných těles, tlačítek ovládání, a tak dále...
 • Provádím také odpojení starých a připojení nových elektrospotřebičů.
 • NEzabývám se opravou elektroniky (televize, mobily, elektronické části spotřebičů a tak dále...).

Revize

 • Revize elektrických zařízení, strojů, přístrojů, rozváděčů, rozvodných zařízení a rozvoden do AC 1000 V nebo DC 1500 v objektech třídy A (bez nebezpečí výbuchu)
 • Revize hromosvodů.

Kontakt


Ceny elektro prací

 • Hodinová sazba:
  • 90,-Kč za započatou čtrvthodinu práce (360,- Kč za hodinu)
  • tuto sazbu účtuji při jednorázových zásazích.
 • Smluvní ceny - orientační ceny nové elektroinstalace v cihlovém bytě (práce+materiál):
  • byt 1+1: 26.000,- (vzorový rozpočet níže)
  • byt 2+1: 32.000,-
  • byt 3+1: 38.000,-
 • Příjezd:
  • 12,-Kč za kilometr od adresy Buchenwaldská 4, K. Vary
 • Vynošení nářadí a materiálu do patra realizace:
  • příruční kufřík a drobný materál bez poplatku
  • byty v přízemí nebo v patře v baráku s výtahem: 0 až 100 Kč (dle množství potřebného materiálu a nářadí)
  • každé další patro bez výtahu: + 0 až 50 Kč za patro
 • Na ceně díla se vždy dohodneme předem - v případě jednorázových zakázek ústně, v případě komplexních zakázek písemně.
 • Konkrétní cenovou nabídku vám vypracuji zdarma po prohlídce a zaměření objektu nebo po obdržení projektové doumentace.
 • Máte cenovou nabídku na elektroinstalační práce od konkurence? Ozvěte se, pokusím se Vám vypracovat výhodnější.
 • Nejsem plátce DPH (živnost fakticky provozuji od listopadu 2018)
 • ceny platné od 1.1. 2019

Všeobecné informace

Jednorázové zakázky

  • V případě malé zakázky (drobné opravy, výměny zásuvek, vypínačů a podobně...) většinou postačí konzultace telefonem či mailem, domluvíme se na termínu, kdy k Vám přijedu a rovnou provedu požadované práce. Cenu práce dohodneme ústně dopředu, platba probíhá ihned hotově po odvedení práce. Doklad samozřejmostí.

Komplexní zakázky

  • V případě větší zakázky (rekonstrukce, nové montáže..) je vhodná konzultace předem v místě realizace, abychom se dohodli na konkrétních parametrech a detailech realizace, jako například přesné umístění zásuvek či vypínačů, jejich design a tak dále.
  • Konzultace na místě je vhodná i v případě, že máte vypracovaný projekt, ten neobsahuje přesné umístění přístrojů v prostoru nebo je již staršího data a vy si přejete provést úpravy v budoucí elektroinstalaci...
  • Dohodnuté parametry následně zanesu do smlouvy o dílo, kterou mezi sebou před zahájením prací podepíšeme.
  • Případné vícepráce či změny v požadavcích je nutné zpracovat písemně, abychom předešli případným nedorozuměním :)
  • Součástí smlouvy bude také závazný rozpočet.
  • Pokud se nedohodneme jinak, před zahájením prací požaduji 100% zálohu na materiál a 50% zálohu na práci, dle rozpočtu. Zbylých 50% prostředků za práci požaduji proplatit těsně před dokončením prací (před zapojením rozvaděče, zpracováním revizní zprávy a finálním připojením k síti).

Další informace

  • Při osobních konzultacích se vždy snažím navrhnout zákazníkům nejvhodnější řešení jejich budoucí elektroinstalace tak, aby byla maximálně praktická a především bezpečná.
  • Mějte pokud možno rozmyšleno, v jakých místech chcete zásuvky, svítidla, vypínače a další přístroje umístit, k tomu je dobré mít plánek s budoucím rozmístěním nábytku, návrh kuchyňské linky se spotřebiči a návrh koupelny. V průběhu prací už může být obtížné umístění změnit.
  • Termín realizace si dohodneme pokud možno takový, aby se na staveništi nepotkávalo, nebo se potkávalo minimálně, více profesí, které by si mohly navzájem překážet v práci...
  • Pamatujte prosím na to, že jakýkoliv zásah do zdi přináší velmi jemný prach co se dostane všude. Nejvíce to platí u sekání kladivem do zdi, které nejde odsávat vysavačem. Při vrtání děr a řezání drážek odsávat lze, ne však stoprocentně... Proto pokud budou práce probíhat v částečně obydleném prostoru, je vhodné zakrýt nábytek a utěsnit dveře do "čistých" místností... Taktéž je vhodné přikrýt podlahu kartonem či novinami aby se předešlo jejímu poškození či znečištění.
  • Nejlepší čas pro finální kompletaci vypínačů, zásuvek a osvětlení je PO výmalbě a PŘED položením podlahové krytiny. To proto, aby malíř neměl zbytečnou práci s oblepováním prvků elektroinstalace na stěnách a aby se vyloučila možnost poškození nové podlahy.
  • Po dokončení prací po sobě vždy uklidím, generální úklid je však na zákazníkovi ;)
  • Na práci poskytuji záruku 6 měsíců, na dodané prvky elektroinstalace pak 24 měsíců.